Damespraatjes

Damespraatjes

 

De tijd dat het trouwen met een fijne man het hoogst haalbare was voor een vrouw, is voorbij. Vrouwen hebben tegenwoordig (naast het vinden van liefde) ook andere ambities, die vaak steeds belangrijker worden. Zo is het maken van carrière en gelukkig zijn met jezelf, hotter en belangrijker dan ooit tevoren voor vrouwen in de westerse wereld. 

Op deze ‘gelukkig zijn met jezelf trend’ spelen veel sieradenmerken nu in, met een Pinky Promise ring. Deze ring lijkt op een verlovingsring, maar je draagt hem om je pink in plaats van je ringvinger. Het is een ring waarmee je aangeeft van jezelf te houden, jezelf te respecteren, je eigen belang niet uit het oog te verliezen en dat elke dag weer te doen.

Wij vinden het iets heel moois! Het is tenslotte van groot belang om van jezelf te houden en jezelf eeuwige trouw te beloven. Belangrijker dan wat dan ook. Ook het feit dat het een ‘pinky promise’ heet vinden we helemaal leuk! Pinky promise is al jaren een manier om een belofte met iemand anders vast te leggen, maar dus nu ook met jezelf.

LifeBuzz verzamelde een paar hele mooie foto’s van deze ringen. Heerlijk om te bekijken! De ringen in dit artikel zijn afkomstig van Fred + Far

Zou jij ooit een Pinky Promise ring willen dragen? Het lijkt mij heel erg leuk. Naast dat het een prachtige boodschap uitdraagt, helpt het ook jezelf eraan te herinneren dat het heel belangrijk is om van jezelf te houden. Tot slot is het een prachtig sieraad. Al met al kunnen we geen reden vinden om hem niet om te doen!

 

TRANSLATION:

The time marrying a fine man the highest possible for a woman, is over. Women today have (in addition to finding love), other ambitions, which are often more important. Thus making career and be happy with yourself, hotter and more important than ever for women in the Western world. 

On this "be happy with yourself trend 'playing many jewelry brands now, with Pinky Promise ring. This ring looks like an engagement ring, but you wear it around your finger instead of your ring finger. It is a ring that indicates you to love yourself, respect yourself, your own interest not to forget and to do every day.

We feel it is something very beautiful! Finally, it is important to love yourself and promise yourself eternal fidelity. More important than anything else. The fact that it is a "pinky promise" hot we find totally fun! Pinky promise has long been a way to make a promise to someone else to impose fixed, but so also with yourself.

Life Buzz collected some very nice pictures of these rings. Lovely to look at! The rings in this article are from Fred + Far.

Would you ever want to wear a ring Pinky Promise? very nice it seems. Besides it carries a wonderful message, it also helps to remind yourself that it is very important to love yourself. Finally, it is a beautiful piece of jewelry. All in all, we can find no reason for him not to do!