O2

O2

W ten sposób manifestują miłość do siebie. Dziewczyny, które jeszcze nie spotkały swojej drugiej połowy, chcą pokazać, że jest ktoś, kto je... docenia. To one same! Służy temu specjalny symbol.

"Musisz kochać i mieć szacunek do samej siebie". To motto stworzyła firma Fred and Far, która jest inicjatorem akcji dla singielek. Pierścionki można kupic online, a każda przesyłka opatrzona jest deklaracją: "obiecuję siebie szanować, wybierać siebie, pamiętać o sobie. I tak każdego dnia".

Pierścionek należy nościć na małym palcu. Kobiety na całym świecie oszalały na punkcie tego zjawiska. Ozdoby wykonane są ze srebra oraz żółtego, białego bądź różowego złota. Ich cena waha się od 150 do 325 dolarów.

TRANSLATION:

Who says you have to wait for the man to get the jewelry? Women themselves are buying rings "engagement".

In this way the manifest love for each other. Girls who have not yet met your second half, they want to show that there is someone who appreciates them .... They are the same! This is achieved by a special symbol.

"You need to love and have respect for myself." This motto has created Fred and Far , which is the initiator of action for singielek. Rings can buy online, and each consignment is accompanied by a declaration: "I promise to respect each other, choose yourself, remember me. And so every day."

Ring should be worn on the little finger. Women around the world frantically to the point of this phenomenon. Ornaments are made of silver and yellow, white or pink gold. The price ranges from $ 325 to 150.