Omtalat

Omtalat

Att ha en partner är sååå 2015. Egenkärlek är den nya trenden!

LYSTRING: Du behöver inte gifta dig och du kan fortfarande vara en crazy cat lady OCH äga en förlovningsring. #goals

Du är alltid den viktigaste människan i ditt liv och det är dags att ta relationen ett steg längre, nämligen förlova dig med dig själv. #relationshipgoals

Vi alla behöver bli påminda om hur fantastiska, vackra och intelligenta vi faktiskt är. Vi är queens och förtjänar det allra bästa här i livet.Och just därför hittade företaget Fred & Far det perfekta sättet att påminna oss om detta.Tack vare skaparna Melody Godfred och Samira Far, finns det nu löftesringar som symboliserar egenkärlek och självförtroende.Dessa ringar är lite mindre än vanliga förlovningsringar och bärs på lillfingret.Löftesringarna har en 1,5 karat, konfliktfri, vit safir som ligger inbäddat på bandet och skapar det perfekta smycket.
"Konfliktfria", innebär att de inte är gjorda i fattiga arbetsmiljöer. Denna ring är, för alla avseenden, en magnet för positiva vibbar!

Genom att bära ringen du lovar dig själv att respektera samt ta hand om dig med omsorg och kärlek.

Ringarna är också kraftfulla symboler. I den viktorianska eran innebar löfteringarna att man inte var intresserad av äktenskap (egenkärlek, since 1800) och den inverterade triangelformen är en forntida symbol för kvinnlig styrka.

Oavsett om du väljer att köpa en löftesring eller väljer att lägga pengarna på choklad i stället, som Justin Bieber själv säger, "You should go and love yourself".
TRANSLATION:
Having a partner is soooo 2015. Self-love is the new trend!

ATTENTION: You do not need to get married and you can still be a crazy cat lady and take an engagement ring. #goals

You are always the most important person in your life and it is time to take the relationship one step further, namely getting engaged you with yourself. #relationshipgoals

We all need to be reminded of how amazing, beautiful and intelligent we actually are. We are queens and deserve the very best in life.

And just why did the company Fred & Far find the perfect way to remind us of this.

Thanks to the creators Melody Godfred and Samira Far, there is now promise rings that symbolize self-love and self-confidence.

These rings are a bit smaller than usual engagement rings and are worn on the little finger.

"Conflict free," meaning that they are not made in poor working environments. This ring is, for all intents and purposes, a magnet for positive vibes!

By wearing the ring, you promise yourself to respect and take care of you with care and love.

The rings are also powerful symbols. In the Victorian era meant promise rings that they were not interested in marriage (self-love, since 1800) and the inverted triangle shape is an ancient symbol of female strength.

Whether you choose to buy a promise ring or choose to spend the money on chocolate instead, that Justin Bieber himself says, "You should go and love yourself."